Pomoc
Kategorie usług
 
Menu

Angielski - poziom A2.1 - Kierunek Kariera - 60 h - pon/śr 8:00-9:30


Informacje o usłudze
Numer usługi2017/05/02/13528/54716
Cena netto 900,00 zł Cena brutto 900,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Rodzaje usługi Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2017-06-05 Termin zakończenia usługi 2017-11-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2017-05-02 Termin zakończenia rekrutacji 2017-06-02
Maksymalna liczba uczestników 12
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EVEREST Krzysztof Nowiński
Osoba do kontaktu Natalia Florczyk Telefon +48 12 260 54 00
E-mail szkolenia@everest.edu.pl Fax
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły poziom A1. Osoba po ukończeniu szkolenia na poziomie A2.1 rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia dotyczące podstawowych informacji o osobie rozmówcy, rodzinie, zakupach, otoczeniu. Potrafi w sposób krótki i prosty porozumiewać się w znanych jej sytuacjach komunikacyjnych. Potrafi także w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje Źródło: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/Framework_EN.pdf - oficjalny dokument Rady Europy na temat poziomów językowych
Drukuj do PDF