Kategorie usług
 
Menu

Certyfikowany Kurs Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (Kod zawodu: 431101) [mBON, MARR]


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/24/31172/546957
Cena netto 548,00 zł Cena brutto 548,00 zł
Cena netto za godzinę 22,83 zł Cena brutto za godzinę 22,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-17 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-14
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Tax Consilium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewelina Chrobak Telefon 797459896
E-mail szkolenia@taxconsilium.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem Certyfikowanego Kursu Prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku asystenta ds. księgowości lub uzupełnienie wiedzy osób, które ten zawód wykonują poprzez przekazanie podstawowych informacji na temat samodzielnego prowadzenia uproszczonej księgowości. Po ukończeniu kursu uczestnik: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu zarządzania finansami spółek osobowych i działalności gospodarczych, umie prowadzić Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów, rozumie konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego oraz ma świadomość odpowiedzialności podejmowanych przez siebie działań, posiada większe zdolności interpersonalne, lepiej zna swoje „własne zasoby”.
Drukuj do PDF