Kategorie usług
 
Menu

I stopień-Kurs dla kandydatów na księgowych tryb pt po poł


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/19/14421/545447
Cena netto 1 720,00 zł Cena brutto 1 720,00 zł
Cena netto za godzinę 17,20 zł Cena brutto za godzinę 17,20
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-03 Termin zakończenia usługi 2021-02-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-10-01
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu
Osoba do kontaktu Ewa Klimczak Telefon 774539011
E-mail szkolenia@opole.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.


Drukuj do PDF