Kategorie usług
 
Menu

Kadry i Płace tryb weekendowy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/19/14421/545397
Cena netto 2 050,00 zł Cena brutto 2 050,00 zł
Cena netto za godzinę 16,53 zł Cena brutto za godzinę 16,53
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 124
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-19 Termin zakończenia usługi 2021-02-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-15
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Opolu
Osoba do kontaktu Ewa Klimczak Telefon 774539011
E-mail szkolenia@opole.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds. wynagrodzeń, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 242310). Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr i płac. Proces dydaktyczny realizowany na kursie wyposaży w niezbędną wiedzę osoby, które planują podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych oraz usystematyzuje wiedzę kursantom już pracującym. Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Celem kursu jest również zapoznanie słuchacza z podstawową obsługą programu „Płatnik".


Drukuj do PDF