Kategorie usług
 
Menu

Inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w ABAP


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/17/7405/543971
Cena netto 6 445,00 zł Cena brutto 6 445,00 zł
Cena netto za godzinę 46,70 zł Cena brutto za godzinę 46,70
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 138
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-03 Termin zakończenia usługi 2021-06-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-25
Maksymalna liczba uczestników 24
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny WSB Poznań: Analityka Internetowa i Optymalizacja Konwersji
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Osoba do kontaktu Andżelika Bugzel Telefon +48 61 655 32 56
E-mail andzelika.bugzel@wsb.poznan.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia skierowane są do osób, które pragną nabyć lub zgłębić wiedzę związaną z wykorzystywaniem zintegrowanego systemu informatycznego SAP do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. W części odnoszącej się do ABAP uczestnicy zdobędą niezbędna wiedzę do budowania aplikacji i raportów z użyciem predefiniowanych wzorców takich jak ALV . Podczas zajęć zostaną omówione temat z zakresu: przygotowywania rozszerzeń (User-Exit, BADI), przygotowywania wydruków, budowania prostych aplikacji pod Fiori, jak również wykorzystania dodatkowych funkcjonalności SAP HANA. Kurs pozwoli pozyskać wiedzę jak budować interfejsy miedzy systemem SAP, a systemami zewnętrznymi z użyciem BAPI , IDOC czy Webserwisów. Podczas kursu główny nacisk położymy na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej podczas licznych ćwiczeń i prezentacji istniejących rozwiązań w systemach komercyjnych.


Drukuj do PDF