Kategorie usług
 
Menu

Środki trwałe w budowie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/16/21308/543713
Cena netto 599,00 zł Cena brutto 736,77 zł
Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 122,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-25 Termin zakończenia usługi 2020-05-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-22
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI
Osoba do kontaktu Leszek Tagowski Telefon 601-955-320
E-mail LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę w zakresie środków trwałych w budowie – ujmowania i rozliczania nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodo-wym od osób prawnych oraz standardów rachunkowości (KSR 11 i MSR 16) . Szkolenie zwraca uwagę na nieprawidłowości jakie mogą wystąpi w praktyce. Uczestnik będzie umiał po szkoleniu ujmować i rozliczać nakłady inwestycyjne w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz standardów rachun-kowości (KSR 11 i MSR 16) na środki trwałe w budowie. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodo-wych.
Drukuj do PDF