Kategorie usług
 
Menu

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji 2017-2019 oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Kołobrzegu (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia).


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/16/8282/543625
Cena netto 1 890,00 zł Cena brutto 2 324,70 zł
Cena netto za godzinę 78,75 zł Cena brutto za godzinę 96,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-30 Termin zakończenia usługi 2020-10-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-22
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER Magdalena Wolniewicz-Kesaria
Osoba do kontaktu Joanna Zasuwa Telefon +48 577-177-547
E-mail info@szkolenia-semper.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem pierwszych dwóch dni szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej. Celem kształcenia jest wyposażenie uczestników w najbardziej aktualną wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej od 1 czerwca 2017 r. oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa. Podczas szkolenia omówione zostaną także kolejne nowelizacje wprowadzone do kpa w 2018 r., a także planowane do końca tego roku. Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące: wiadomości: • o znowelizowanych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, • o konsekwencjach nowelizacji przepisów proceduralnych dla bieżącej działalności urzędowej, • o zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego do spraw prowadzonych na podstawie wybranych ustaw i rozporządzeń stosowanych w administracji publicznej; umiejętności: • prawidłowego prowadzenia postępowania administracyjnego z zastosowaniem nowych instytucji i rozwiązań kodeksowych; • prawidłowego redagowania i wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów zgodnie z nowymi wymaganiami; • rozróżniania spraw, w których Kodeks postępowania administracyjnego jest stosowany, od spraw, których załatwienie nie wymaga stosowania przepisów postępowania administracyjnego; • poprawnej interpretacji nowych przepisów proceduralnych stosowanych w administracji publicznej. Celem trzeciego dnia szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego językowo i merytorycznie redagowania aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym, zwiększenie komunikatywności języka urzędowego oraz podniesienie umiejętności precyzyjnego kontrolowania różnorodnych parametrów tekstów o charakterze oficjalnym.


Drukuj do PDF