Kategorie usług
 
Menu

Zamknięcie roku obrotowego 2019 w aspekcie podatkowym i rachunkowym. [FORMA ZDALNA]


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/16/23562/543309
Cena netto 4 650,00 zł Cena brutto 4 650,00 zł
Cena netto za godzinę 155,00 zł Cena brutto za godzinę 155,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-26 Termin zakończenia usługi 2020-05-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-30
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Zarządzania Jakością INFOX Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Osoba do kontaktu Magdalena Polek Telefon 518 925 841
E-mail sekretariat@czj-infox.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym usługi rozwojowej jest zdobycie i/lub uzupełnienie wiedzy uczestnika w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. W trakcie udziału w usłudze rozwojowej uczestnik: 1. Pozna podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego; 2. Pozna kluczowe zmiany w prawie bilansowym: PSR oraz MSSF; 3. Zdobędzie wiedzę z zakresu kluczowych problemów występujących przy zamykaniu roku obrotowego; 4. Zdobędzie wiedzę z zakresu ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie rozliczenia rocznego CIT za 2019 r.; 5. Zdobędzie wiedzę z zakresu potencjalnych pułapek i najczęstszych pomyłek, jakie mogą pojawić się w trakcie rozliczania CIT za 2019 r.; 6. Zdobędzie wiedzę z zakresu praktycznych kwestii związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdania finansowego; 7. Dowie się jaka jest aktualna praktyka orzecznicza w CIT; 8. Pozna szczególnie przypadki orzecznictwa w CIT; 9. Pozna mechanizmy wynikające z wprowadzenia przepisów o podzielonej płatności dla faktur; 10. Zdobędzie umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 11. Nauczy się w praktyce wykorzystywać wiedzę zdobytą w trakcie udziału w usłudze rozwojowej; 12. Nauczy się rozwiązywać dylematy moralne wynikające z pełnionych obowiązków; 13. Zdobędzie umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte decyzje.
Drukuj do PDF