Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/11/12330/541977
Cena netto 1 750,00 zł Cena brutto 1 750,00 zł
Cena netto za godzinę 102,94 zł Cena brutto za godzinę 102,94
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2020-11-21 Termin zakończenia usługi 2020-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-11-16
Maksymalna liczba uczestników 26
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Advisor Consulting Daniel Budaj
Osoba do kontaktu Daniel Bogdan Budaj Telefon +48 512 512 815
E-mail advisor.consulting@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podniesienie wiedzy i umiejętności personelu działów księgowych firm, biur rachunkowych, kancelarii doradców podatkowych w obszarze wybranych zagadnień z zakresu rachunkowości. Uczestnik szkolenia nabędzie: WIEDZA • ma podstawową wiedzę z zakresu prawa bilansowego, • ma podstawową wiedzę na temat przepisów prawa bilansowego i podatkowego w obszarze transakcji z podmiotami powiązanymi, • ma uporządkowaną wiedzę na temat sporządzania planów kont, przygotowania spółki do badania biegłego rewidenta, sporządzania przepływów pieniężnych, ustalania polityki rachunkowości w obszarze zapasów, różnic kursowych, tworzenia rezerw, odpisów aktualizujących, prezentacji kapitałów UMIEJĘTNOŚCI • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu z zakresu prawa bilansowego, • potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu prawidłowego prowadzenia rachunkowość różnych jednostek, • potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień zakresu prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań różnych jednostek, • ma rozwinięte umiejętności w zakresie sporządzania planów kont, tworzenia odpisów, rezerw, sporządzania sprawozdań finansowych, • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości, • potrafi posługiwać się zasadami i normami z zakresu prawa bilansowego, • potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień przepisów prawa bilansowego i podatkowego, • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. KOMPETENCJE SPOŁECZNE • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, • dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia • ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie dostosowywania rachunkowości do rodzaju jednostki, • ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w zakresie prowadzenia rachunkowości • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w zakresie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego i bilansowego.


Drukuj do PDF