Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość spółki komandytowej z komplemetariuszem w postaci spółki z o.o.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/11/12330/541952
Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł
Cena netto za godzinę 108,82 zł Cena brutto za godzinę 133,85
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 17
Termin rozpoczęcia usługi 2020-10-03 Termin zakończenia usługi 2020-10-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-09-28
Maksymalna liczba uczestników 28
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Advisor Consulting Daniel Budaj
Osoba do kontaktu Daniel Bogdan Budaj Telefon +48 512 512 815
E-mail advisor.consulting@wp.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie wiedzy i umiejętności personelu biur rachunkowych, kancelarii doradców podatkowych, kancelarii biegłych rewidentów w zakresie obsługi księgowo-podatkowej podmiotów gospodarczych prowadzonych w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uczestnicy w wyniku szkolenia nabędą: WIEDZA • posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących rachunkowości spółki z o.o. spółki komandytowej; • zna zasady prowadzenia dokumentacji bilansowej spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. • zna najczęściej występujące problemy w zakresie rachunkowości spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. UMIĘJĘTNOŚCI • potrafi ocenić prawidłowość prezentacji danych finansowych spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. • potrafi ocenić wiarygodność finansową spółki komandytowej w której komplementariuszem jest spółka z o.o. • potrafi ocenić ryzyko współpracy z podmiotem gospodarczym prowadzonym w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. KOMPETENCJE SPOŁECZNE • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, • dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, • wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
Drukuj do PDF