Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Wynagrodzenia i Pracownicze Plany Kapitałowe w praktyce pracodawców


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/11/12330/541747
Cena netto 2 950,00 zł Cena brutto 3 628,50 zł
Cena netto za godzinę 140,48 zł Cena brutto za godzinę 172,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-08 Termin zakończenia usługi 2020-05-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-12 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-04
Maksymalna liczba uczestników 28
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Advisor Consulting Daniel Budaj
Osoba do kontaktu Daniel Bogdan Budaj Telefon +48 512 512 815
E-mail advisor.consulting@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestników do prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych ciążących na pracodawcy oraz prawidłowego stosowania przepisów o wynagrodzeniu. W wyniku szkolenia uczestnik nabędzie: WIEDZA • posiada wiedzę na temat podstaw prawnych tworzenia PPK • posiada wiedzę na temat podmiotów uprawnionych do tworzenia PPK • posiada wiedzę na temat istotnych elementów umów o zarządzania i o prowadzenie PPK • posiada wiedzę na temat zasad dysponowania PPK, • posiada wiedzę na temat obowiązków pracodawcy i sankcji za ich niedopełnienie wynikających z ustawy o PPK, • posiada wiedzę na temat zasad dysponowania środkami PPK, • posiada usystematyzowaną wiedzę na temat zmian w wynagrodzeniach w ramach stosunku pracy, • posiada wiedzę na temat zasad i sposobów określania minimalnej stawki wynagrodzenia w umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych, • posiada usystematyzowaną wiedzę na temat uprawnień PIP w zakresie weryfikacji zasad wynagradzania pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, • zna zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej i dokumentacji osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych UMIEJĘTNOŚCI • potrafi dokonać analizy ofert podmiotów oferujących zarządzanie lub prowadzenie PPK, • potrafi wskazać obligatoryjne elementy dokumentów związanych z przystąpieniem i rezygnacją pracownika z udziału w PPK, • potrafi naliczać i wypłać wyrównania do wysokości minimalnej stawki godzinowej, • potrafi opracować zapisy umów cywilnoprawnych zgodnie z przepisami o minimalnej stawce godzinowej, • potrafi prawidłowo dobierać podstawę zatrudnienia w zależności od przedmiotu umowy oraz warunków, w jakich jest świadczona praca KOMPETENCJE SPOŁECZNE • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego w zakresie prawa pracy i rozwoju osobistego, a także umie współpracować z innymi osobami i instytucjami w zakresie stosowania przepisów prawa pracy.
Drukuj do PDF