Kategorie usług
 
Menu

Zaangażowanie indywidualnej kreatywności


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/09/9332/540946
Cena netto 3 150,00 zł Cena brutto 3 150,00 zł
Cena netto za godzinę 175,00 zł Cena brutto za godzinę 175,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-16 Termin zakończenia usługi 2020-05-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-10 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-15
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Spectrum Consulting Anna Dytko
Osoba do kontaktu Ola Pawłowska Telefon 533 251 158
E-mail o.pawlowska@spectrumc.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie i nauczenie technik kreatywnego myślenia jako sposobu indywidualnego oraz zespołowego generowaniem oryginalnych, niestandardowych pomysłów oraz rozwiązywania problemów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik ma: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu istoty kreatywności, procesowego podejścia do rozwiązywania problemów oraz myślenia lateralnego, pobudzania i rozwijania kreatywności; - nabywa praktyczne umiejętności z zakresu technik kreatywnego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, tworzenia środowiska sprzyjającemu kreatywności, zasady kreatywnego korzystania z danych i informacji; - nabywa kompetencje społeczne z zakresu otwartości na innowację oraz odejścia od myślenia schematycznego.


Drukuj do PDF