Kategorie usług
 
Menu

Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/09/13051/540748
Cena netto 700,00 zł Cena brutto 700,00 zł
Cena netto za godzinę 116,67 zł Cena brutto za godzinę 116,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-11 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-11
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Rozwoju Finansów Monika Cicha
Osoba do kontaktu Monika Cicha Telefon 506 335 666
E-mail m.cicha@crf.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. W trakcie warsztatów uczestnicy, posiadający Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych poznają praktyczne prawno-podatkowe aspekty prowadzenia działalności na terenach sse. Zajęcia mają umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach sse, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych, a także zasady efektywnego wykorzystywania ulg, monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego - dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie związane z dyskontowaniem wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej w SSE. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość poznania zasad dyskontowania na przykładach liczbowych, w tym oceny wysokości przysługujących ulg i wykorzystanej pomocy publicznej. Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi formularzami CIT-8S i prezentacji danych na nowym formularzu.
Drukuj do PDF