Kategorie usług
 
Menu

Branżowy kurs języka angielskiego na poziomie B1 w trybie indywidualnym


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/09/17969/540563
Cena netto 4 248,00 zł Cena brutto 4 248,00 zł
Cena netto za godzinę 72,00 zł Cena brutto za godzinę 72,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 59
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-17 Termin zakończenia usługi 2020-07-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs metody bezpośredniej j. angielskiego dla dorosłych i młodzieży
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 3WAY Monika Mitoraj
Osoba do kontaktu Aleksandra Sergot Telefon 793600610
E-mail sekretariat@123way.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie przez uczestnika umiejętności posługiwania się językiem angielskim ogólnym i branżowym na poziomie średnio-zaawansowanym (B1 wg CEF), szczególnie w mowie. Nabyte kompetencje językowe ułatwią uczestnikowi nawiązywanie kontaktów w języku angielskim w życiu zawodowym i prywatnym.


Drukuj do PDF