Kategorie usług
 
Menu

Badania wizualne VT1+VT2


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/06/8917/539932
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 90,91 zł Cena brutto za godzinę 90,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 44
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-01 Termin zakończenia usługi 2020-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-06 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-01
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak - certyfikat kompetencji wydany zgodnie z normą PN-EN ISO 9712 w zakresie badań wizualnych (VT) wydany przez TÜV SÜD
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Jednostka Certyfikująca Personel Badań Nieniszczących TÜV SÜD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Jednostka Certyfikująca Personel Badań Nieniszczących TÜV SÜD
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Oświatowy Lubomir Zworecki
Osoba do kontaktu Joanna Makuch Telefon +48673512727
E-mail spawanie@uo.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników/uczestniczek do wykonywania zadań personelu nieniszczących w zakresie badań wizualnych (VT). Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie znał (WIEDZA) podstawy fizyczne badań wizualnych, metody badania, wyposażenie do badań wizualnych, zasady ewaluacji i dokumentowania. Po ukończeniu szkolenia uczestnik/uczestniczka będzie potrafił (UMIEJĘTNOŚCI) określić wady powierzchniowe widoczne na zewnętrznej stronie spoiny, będzie potrafił sprawdzić czy jakość i wymiary wykonanych spoin są zgodne z dokumentacją; będzie potrafił dokumentować wykonywane czynności. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: uczestnik/uczestniczka nabędzie umiejętność samokształcenia się oraz będzie potrafić prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zadań personelu badań nieniszczących - badań wizualnych (VT).


Drukuj do PDF