Kategorie usług
 
Menu

ANGIELSKI - KIERUNEK KARIERA - FORMA ZDALNA OD 23.03.2020 - POZIOM A1 OD PODSTAW 50 H


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/05/11555/539597
Cena netto 3 550,00 zł Cena brutto 3 550,00 zł
Cena netto za godzinę 71,00 zł Cena brutto za godzinę 71,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-11 Termin zakończenia usługi 2020-07-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-09
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu LINGUALAND SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Sylwia Ptak Telefon +48 884 001 608
E-mail info@lingualand.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego. Szkolenie na poziomie A1 przeznaczone jest dla osób zupełnie początkujących, które nie uczyły się wcześniej j. angielskiego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zrealizować program poziomu A1 w trybie indywidualnym. Po ukończeniu szkolenia: W zakresie wiedzy Uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki, leksyki i fonologii języka angielskiego w zakresie właściwym dla poziomu A1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. W zakresie umiejętności Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik ma umiejętność podejmowania działań prowadzących do dalszego rozwijania kompetencji językowych, potrafi nawiązywać komunikację interpersonalną w języku angielskim na poziomie podstawowym, ma świadomość podstawowych różnic pomiędzy swoją kulturą rodzimą a anglosaską.


Drukuj do PDF