Kategorie usług
 
Menu

Trener Linergista Studia Podyplomowe z Zakresu Makijażu Permanentnego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/05/7220/539382
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 64,29 zł Cena brutto za godzinę 64,29
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-28 Termin zakończenia usługi 2021-04-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-31
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ESTHETIC INSTITUTE Małgorzata Ruprich
Osoba do kontaktu Artur Ruprich Telefon 668460981
E-mail info@szkoleniaestetyczne.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów podyplomowych Trener Linergista jest uzyskanie najnowszej wiedzy, kwalifikacji oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu makijażu permanentnego. Celem szczegółowym szkolenia jest: - Nabycie umiejętności praktycznych i teoretycznych bezpiecznego i zgodnego z zasadami wykonania makijażu permanentnego brwi, ust i kresek na powiekach, - Nabycie kompetencji trenerskich (umiejętności uczenia osób dorosłych) w zakresie makijażu permanentnego, Uczestnictwo w studiach podyplomowych umożliwi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w poniższym zakresie: - Znajomość zasad bezpiecznej pigmentacji, - Znajomość standardów i umiejętność przygotowania stanowiska pracy, - Wiedza dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy linergisty, - Wiedza na temat zachowania pigmentu w skórze, zasad implantacji barwników i procesów gojenia skóry, pielęgnacji pozabiegowej, - Wiedza na temat wskazań i przeciwskazań do zabiegu oraz umiejętność sporządzenia dokumentacji zabiegowej, - Umiejętności w zakresie prawidłowego projektowania rysunku i doboru kolorów pigmentów, - Umiejętność wykonania makijażu permanentnego brwi, kresek i ust, - Umiejętność wykonania korekty i dopigmentowania makijażu permanentnego, - Umiejętności kwalifikacji do zabiegów usuwania i korekty makijażu permanentnego. Po zakończeniu szkolenia uczestnik: Jest świadomy konieczności podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia. Wykazuje zainteresowanie i przyczynia się do działania z zakresu profilaktyki i prewencji oznak starzenia się skóry. Pracuje samodzielnie oraz w zespole, jest wrażliwy na ludzkie cierpienie i potrzebę pomocy, wykazuje odpowiedzialność i przestrzega zasad bezpieczeństwa, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii. Wykorzystuje wiedzę z zakresu szkolenia, dostrzega rolę wpływu zabiegów na procesy zrównoważenia psychofizycznego, i dobrostan osoby poddanej omawianym procesom. Posiada umiejętność wprowadzania zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii Potrafi podjąć decyzję o zastosowaniu preparatu lub wykonaniu zabiegu w określonych okolicznościach.


Drukuj do PDF