Kategorie usług
 
Menu

Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG z modułem rysunku technicznego. Postępowanie ratunkowe i pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/05/11591/539330
Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł
Cena netto za godzinę 24,56 zł Cena brutto za godzinę 24,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 171
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-09 Termin zakończenia usługi 2020-09-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-05 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-30
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Absolwent kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego otrzymuje Książeczkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawaczy wystawione przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
tak, spawacz
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE
Osoba do kontaktu Emilia Drgas Telefon 68 415-21-26
E-mail szkoleniaced@zdz.zgora.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie uprawnień w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, nabycie umiejętności czytania rysunku technicznego oraz wykształcenie umiejętności samodzielnego udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji


Drukuj do PDF