Kategorie usług
 
Menu

Koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów ze zmianami od 1 stycznia 2020 r.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/03/03/21308/538529
Cena netto 499,00 zł Cena brutto 613,77 zł
Cena netto za godzinę 83,17 zł Cena brutto za godzinę 102,30
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-17 Termin zakończenia usługi 2020-04-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-03 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-16
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI
Osoba do kontaktu Elżbieta Nałęcz Telefon 601 950 841
E-mail enalecz@akkonline.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę z zakresu zasad kwalifikacji wydatku do kosztów uzyskania przychodów , Świadczenia dla pracowników, Radę Nadzorczą, Komisję Rewizyjną w aspekcie podatkowym, Wydatki na reprezentację i reklamę , na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, na założenie firmy, podwyższenie kapitału, Kary, sankcje, grzywny, koszty sądowe noty obciążeniowe w aspekcie podatkowym , Koszty na prze-łomie roku w aspekcie bilansowym i podatkowym, Różnice kursowe Uczestnik będzie umiał po szkoleniu samodzielnie i prawidłowo wg obowiązującego prawa prowadzić ewiden-cję księgową kosztów oraz rozpoznawać nieprawidłowości w kwalifikacji wydatku w księgach w aspekcie podatkowym. Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.
Drukuj do PDF