Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication zakończony egzaminem miedzynarodowym TELC na poziomie B1 - pakiet 50 godzin lekcyjnych.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/28/8500/537406
Cena netto 6 048,00 zł Cena brutto 6 048,00 zł
Cena netto za godzinę 120,96 zł Cena brutto za godzinę 120,96
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-16 Termin zakończenia usługi 2020-11-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-05-15 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-15
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Tak, uzyskany dokument jest certfikatem na poziomie miedzynarodowym. Uzyskane kwalifikacje są zgodna z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się egzaminem TELC (The European Language Certificates) – Jednostką certyfikujacą jest TELC GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Edu Robert Błaszczyk
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
TELC GmbH
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Leader School Konin Alina Błaszczyk
Osoba do kontaktu Leader School Konin Alina Błaszczyk Błaszczyk Telefon +48 607 387 609
E-mail konin@leaderschool.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest nabycie przez uczestnika kwalifikacji lub uzupełnienie posiadanej wiedzy w zakresie komunikacji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim na poziomie B1/B2, w różnorodnych sytuacjach obejmujących życie społeczne i zawodowe zgodnym z międzynarodowym systemem. Po zakończonym szkoleniu uczestnik potrafi samodzielnie prowadzić konwersację na poziomie podstawowym, napisać krótką informację tekstową w języku angielskim potrzebną w wykonywanym zawodzie. Na poziomie B1/B2 uczestnik: - SŁUCHANIE Potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie. - CZYTANIE Rozumie teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumie opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji. - POROZUMIEWANIE SIĘ Potrafi sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi bez uprzedniego przygotowania włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących). - SAMODZIELNE WYPOWIADANIE SIĘ Potrafi łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafi krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafi relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia. - PISANIE Potrafi pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafi pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia


Drukuj do PDF