Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego metodą BLS Communication zakończony egzaminem międzynarodowym TELC na poziomie A2 - pakiet 50 godzin lekcyjnych.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/28/8500/537398
Cena netto 5 808,00 zł Cena brutto 5 808,00 zł
Cena netto za godzinę 116,16 zł Cena brutto za godzinę 116,16
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-17 Termin zakończenia usługi 2020-08-10
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-16
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Tak, uzyskany dokument jest certfikatem na poziomie miedzynarodowym. Uzyskane kwalifikacje są zgodna z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego (CEFR). Kurs kończy się egzaminem TELC (The European Language Certificates) – Jednostką certyfikujacą jest TELC GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Edu Robert Błaszczyk
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
TELC GmbH
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Leader School Konin Alina Błaszczyk
Osoba do kontaktu Leader School Konin Alina Błaszczyk Błaszczyk Telefon +48 607 387 609
E-mail konin@leaderschool.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest nabycie przez uczestnika kwalifikacji lub uzupełnienie posiadanej wiedzy w zakresie komunikacji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim na poziomie A2, w różnorodnych sytuacjach obejmujących życie społeczne i zawodowe zgodnym z międzynarodowym systemem. Po zakończonym szkoleniu uczestnik potrafi samodzielnie prowadzić konwersację na poziomie podstawowym, napisać krótką informację tekstową w języku angielskim potrzebną w wykonywanym zawodzie. Na poziomie A2 uczestnik: - SŁUCHANIE Potrafi zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące mnie i rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafi zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach. - CZYTANIE Potrafi czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie krótkie, proste listy prywatne. - POROZUMIEWANIE SIĘ Potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafi sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę. - SAMODZIELNE WYPOWIADANIE SIĘ Potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę. - PISANIE Potrafi pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.


Drukuj do PDF