Kategorie usług
 
Menu

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS DZIENNY (kod zawodu 241103)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/28/8058/537082
Cena netto 2 290,00 zł Cena brutto 2 290,00 zł
Cena netto za godzinę 23,13 zł Cena brutto za godzinę 23,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 99
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-11 Termin zakończenia usługi 2020-07-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-08
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Magdalena Skaźnik Telefon 881087008
E-mail szkolenia@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie znał praktyczne aspekty dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych w jednostkach handlowych, usługowych, produkcyjnych i stowarzyszeniach; - uczestnik będzie znał obowiązujące akty prawne związane z pracą samodzielnego księgowego w jednostkach gospodarczych; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą na stanowisku księgowego, - uczestnik bedzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie kursu
Drukuj do PDF