Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego, wprowadzenie do programu Płatnik - warsztaty komputerowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/28/8353/536975
Cena netto 2 650,00 zł Cena brutto 3 259,50 zł
Cena netto za godzinę 28,19 zł Cena brutto za godzinę 34,68
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 94
Termin rozpoczęcia usługi 2020-09-12 Termin zakończenia usługi 2020-12-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-12-01
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Magdyj Telefon 32 661 06 08
E-mail anna.magdyj@bdo.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Cel edukacyjny
Kurs Rachunkowość od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z tym zawodem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach produkcyjnych i handlowych. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania. Dodatkowo, kurs ten został poszerzony o moduł komputerowy, który pozwoli słuchaczom poznać tajniki programu Płatnik. Kurs obejmuje 96 godzin zajęć lekcyjnych + egzamin+ 14 h praktycznych zajęć komputerowych Certyfikat zawodu księgowego: Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. certyfikacja zawodu księgowego, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : Księgowy - kod zawodu: 331301 . Celem szkolenia w zakresie kompetencji społecznych jest wzbudzenie świadomości w uczestnikach konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dbania o przestrzeganie obowiązujących zasad i norm oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za efekty swojej pracy w kontekście społecznym.


Drukuj do PDF