Kategorie usług
 
Menu

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/26471/536753
Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł
Cena netto za godzinę 99,17 zł Cena brutto za godzinę 121,98
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-19 Termin zakończenia usługi 2020-05-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-08
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu J.G.Training Jadwiga Gwóźdź
Osoba do kontaktu Karolina Hajczuk Telefon 228455253
E-mail szkolenia@jgt.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
WIEDZA: Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę na temat prawnych aspektów windykacji oraz zapozna się z zasadami prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami. UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności prowadzenia rozmów i negocjacji z dłużnikami. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Szkolenie zawiera elementy warsztatów. Interakcja z pozostałymi członkami grupy pozwoli na wymianę doświadczeń oraz poznanie problemów praktycznych, które występują w tym temacie.


Drukuj do PDF