Kategorie usług
 
Menu

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZEZWOLENIA, PODATKI, UBEZPIECZENIA


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/8058/536718
Cena netto 550,00 zł Cena brutto 550,00 zł
Cena netto za godzinę 91,67 zł Cena brutto za godzinę 91,67
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-11 Termin zakończenia usługi 2020-06-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-10
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Natalia Rup Telefon 501 380 880
E-mail natalia.rup@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie/warsztaty mają na celu praktyczne omówienie wszystkich zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Podczas szkolenia/warsztatów zostanie szczegółowa omówiona procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę oraz delegowania cudzoziemców. W czasie szkolenia/warsztatów uczestnicy poznają wszystkie schematy i procedury pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca. Wraz z uczestnikami prowadzący szkolenie/warsztaty omówi – na obowiązujących wzorach – wszystkie dokumenty legalizujące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W czasie szkolenie/warsztatów omówione zostaną konkretne przykłady legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Szkolenie obejmowało będzie również zagadnienia z przygotowywanych zmian wynikających z przygotowanej Nowej Polityki Migracyjnej Polski. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie znał zasady legalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce.; - uczestnik będzie znał zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce; - uczestnik będzie znał zmiany dotyczące zatrudniania obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji oraz Armenii; - uczestnik będzie znał zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; - uczestnik będzie znał najczęstsze błędy popełniane przez podmioty zatrudniające cudzoziemców; - uczestnik będzie znał skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców; - uczestnik będzie posiadał wiedzę dotyczącą uproszonego trybu legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce; - uczestnik będzie posiadał wiedzę dotyczącą wydawania zezwoleń na pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców; - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia
Drukuj do PDF