Kategorie usług
 
Menu

Kurs spawania metodą MIG poziom I, II, III wraz z egzaminem zewnętrznym przed Komisją z Instytutu Spawalnictwa.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/11506/536702
Cena netto 6 250,00 zł Cena brutto 6 250,00 zł
Cena netto za godzinę 16,58 zł Cena brutto za godzinę 16,58
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 377
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-01 Termin zakończenia usługi 2020-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-28 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-01
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Po zdanym egzaminie przed Komisją z Instytutu Spawalnictwa, uczestnik otrzyma książeczkę spawacza i certyfikat.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe M.20. - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Lektor Wioletta Stefankowska-Skórka
Osoba do kontaktu Aneta Wójcik Telefon 786296696
E-mail biurowarszawa@kursylektor.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie łączenia materiałów spawania metodą MAG poziom I, II, III. Uczestnik zostanie przygotowany do egzaminów końcowych wg. wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Uczestnik nabywa lub poszerza wiedzę teoretyczną i praktyczną do wykonywania zawodu spawacz. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu BHP, wymiarowania spoin, budowy urządzeń spawalniczych.Kompetencje społeczne: wzrost przydatności uczestników na rynku pracy, samokształcenie, doskonaleniem, wzrost możliwości samodzielnego wykonywania i zdobywania zleceń.


Drukuj do PDF