Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

NEGOCJOWANIE W PRAKTYCE - Jak Prowadzić Skuteczne Negocjacje Handlowe i Osiągać Swoje Cele? - AKADEMIA MENADŻERA MŚP


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/13873/536663
Cena netto 1 920,00 zł Cena brutto 1 920,00 zł
Cena netto za godzinę 137,14 zł Cena brutto za godzinę 137,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-20 Termin zakończenia usługi 2020-05-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-19
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Mariusz Tomaszewski MTConsulting
Osoba do kontaktu Dorota Januszewska Telefon 662 481 055
E-mail biuro@mtc.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym usługi jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie: • tworzenia najbardziej efektywnej strategii prowadzenia negocjacji; • przygotowania się do każdej rozmowy mając zawsze sprecyzowane jasno oczekiwania i strategię negocjacji; • tworzenia efektywnej argumentacji; • zdiagnozowania etapów w procesie negocjacji oraz korzystania z technik wywierania wpływu w negocjacjach; • przygotowania się do negocjacji w zakresie określenia swoich celów negocjacyjnych; • ustalenia kiedy następuje impas w negocjacjach oraz jak z nim postępować; • stwarzania „asertywnego efekt pierwszego wrażenia” i wzmacniania pozycji w procesie negocjacji; • radzenia sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami partnera w negocjacjach; • wpływania na emocje drugiej strony; • dostrzegania błędów popełnianych w negocjacjach i i jak im przeciwdziałać; • asertywnego stawiania granic podczas spotkań negocjacyjnych; • kontrolowania negocjacji na poziomie procesu, wywierania wpływu i perswazyjnej argumentacji; • dostosowania taktyk stosowanych w negocjacjach do przyjętej u partnera strategii; • radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych; • dostrajania się do swojego partnera w negocjacjach na poziomie werbalnym i niewerbalnym.
Drukuj do PDF