Kategorie usług
 
Menu

LEADERSHIP DEVELOPMENT INTENSIVE- LDI. Kompetencje przywódcze.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/8543/536643
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 11 070,00 zł
Cena netto za godzinę 236,84 zł Cena brutto za godzinę 291,32
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 38
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-27 Termin zakończenia usługi 2020-05-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-27
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PGC Paweł Gruszecki
Osoba do kontaktu Katarzyna Juras Telefon
E-mail katarzyna.juras@pgconsulting.eu
Cel usługi
Cel edukacyjny
Realizacja usługi umożliwi nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu przywództwa, a w szczególności: Wiedza: Wie jakie czynniki wpływają na zaangażowanie Wie jak tworzyć etyczne sposoby budowania relacji z interesariuszami; Wie czym są wartości, normy, zasady etyczne/moralne Zna podstawowe koncepcje na temat potrzeb człowieka; Zna podstawowe zasady tworzenia się indywidualnych hierarchii wartości Umiejętności: Umie zainspirować odpowiednim komunikatem werbalnym Potrafi zidentyfikować potrzeby ludzi i odpowiednio je zaspokajać; Potrafi pokazać ludziom, że wzajemny szacunek i zaufanie jest ważnym czynnikiem każdej relacji Potrafi wdrożyć podstawowe elementy kodeksów etycznych Kompetencje społeczne: Posiada łatwość inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej Sprawnie i skutecznie tworzy rozwiązania podnoszące zaangażowanie pracowników Jest odbierany przez współpracowników jako osoba wiarygodna Ma łatwość skupiania ludzi wokół siebie Łatwo tworzy relacje długotrwałe, chętnie podtrzymywane przez współpracowników Stosuje zasady etycznego postępowania Sprawie i skutecznie tworzy rozwiązania etyczne w organizacji i jej otoczeniu Posiada łatwość inspirowania pracowników bez stosowania nieetycznych i niemoralnych taktyk wywierania wpływu na ludzi Posiada łatwość inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej; Świadomie buduje swoją wiarygodność


Drukuj do PDF