Kategorie usług
 
Menu

SPECJALISTA DS. WINDYKACJI


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/8058/536636
Cena netto 1 150,00 zł Cena brutto 1 150,00 zł
Cena netto za godzinę 82,14 zł Cena brutto za godzinę 82,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-26 Termin zakończenia usługi 2020-03-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-25
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Natalia Rup Telefon 501 380 880
E-mail natalia.rup@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty ds. windykacji. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego prowadzenia skutecznej windykacji oraz zarządzania procesami windykacyjnymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ryzyko niewywiązania się z płatności towarzyszy każdej transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Przedsiębiorca może poprzez właściwe procedury windykacyjne zmniejszyć ryzyko strat z powodu braku zapłaty ze strony kontrahenta. Warunkiem koniecznym skutecznego odzyskiwania należności jest istnienie w przedsiębiorstwie monitoringu należności i działu windykacji, lub przynajmniej jednego pracownika w charakterze specjalisty ds. windykacji. Osoby zajmujące się windykacją powinny pracować zgodnie ze stworzonym wcześniej systemem windykacji. System taki powinien powstać w przedsiębiorstwie zanim pojawią się należności przeterminowane, a to szkolenie zapewnia narzędzia odpowiednie do tego celu. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - posiadał praktyczną wiedze na temat jak i gdzie sprawdzić wiarygodność i kondycję finansową kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy; - znał podstawy tworzenia procedur windykacyjnych w firmie opartych o konkretne przykłady oraz osiągnięcie samodzielności w zarządzaniu procesami windykacyjnymi; - znał techniki ułatwiające budowanie korzystnych relacji z dłużnikiem oraz nabycie umiejętności negocjowania z dłużnikami (trening praktyczny); - posiadał wiedze o instrumentach zabezpieczających należności; - posiadał wiedze na temat zasad współpracy z komornikiem podczas egzekucji należności; - posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych ze stanowiskiem Specjalisty ds. windykacji,
Drukuj do PDF