Kategorie usług
 
Menu

Alternatywne formy i modele kształcenia dzieci i młodzieży poprzez animację, kreatywne nauczanie, dostrzeganie i rozwijanie talentów i mocnych stron u siebie i swoich podopiecznych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/28768/536611
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 172,22 zł Cena brutto za godzinę 172,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 18
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-23 Termin zakończenia usługi 2020-04-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-04 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-22
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Kształcenia Kadr Sportowych Bartłomiej Cienciała
Osoba do kontaktu Iwona Kandora Telefon
E-mail marketing@ckks.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem warsztatów jest zainspirowanie uczestników do pracy twórczej z dziećmi poprzez ukazanie przykładów i dobrych praktyk oraz gotowych rozwiązań do kreatywnej pracy z dziećmi w oparciu o nowatorskie, alternatywne metody pracy. Szkolenie ukierunkowane jest na odkrycie możliwości tkwiących w szkołach i potencjału pracowników tych instytucji oraz wykorzystanie indywidualnych zasobów nauczycieli do konstruowania efektywnych zajęć dla dzieci. Podczas szkolenia prowadzone będą proste ćwiczenia, zabawy i dyskusje wspierające rozwój osobisty dorosłych pracujących z dziećmi. Większość ćwiczeń będzie można, po niewielkiej modyfikacji przenieść na grunt własnej pracy z dziećmi. Celem warsztatów jest zainspirowanie uczestników do rozwojowej pracy z dziećmi. Spotkanie ukierunkowane jest na uruchomienie potencjału i wykorzystanie indywidualnych zasobów nauczycieli do tworzenia wartościowych i odżywczych relacji z dziećmi.  Celem szkolenia jest pokazanie alternatywnych technik i modeli tworzenia zajęć, metodami kreatywnymi przy planowaniu zajęć np.: siedem zasad Leonarda Da Vinci, metodą warsztatową, cyklem Kolba. Celem jest pokazanie jak może dziecko uczyć się przez efektywna zabawę, nawiązywanie partnerskich relacji animator-dziecko/ nauczyciel-uczeń, opartych na szacunku i zaufaniu budowanie atmosfery współpracy, kooperacji, otwartości, refleksji nad własną postawą w pracy. Celem zajęć jest również przywrócenie wiary, pasji nauczycieli i animatorów, pokazanie jak poszukiwać nowych, niekonwencjonalnych pomysłów animacyjnych.


Drukuj do PDF