Kategorie usług
 
Menu

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE (KOD ZAWODU 121201) - kurs dzienny


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/27/8058/536594
Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł
Cena netto za godzinę 31,22 zł Cena brutto za godzinę 31,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-27 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-15
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Natalia Rup Telefon 501 380 880
E-mail natalia.rup@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu kadr i płac, a także poznanie praktycznych rozwiązań trudnych przypadków. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie:                                                         - uczestnik pozna wszystkie zagadnienia, z którymi spotyka się pracownik działu kadrowo-płacowego - uczestnik nabędzie umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych problemów i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu; - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia


Drukuj do PDF