Kategorie usług
 
Menu

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR podstawowy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/26/11542/536322
Cena netto 400,00 zł Cena brutto 400,00 zł
Cena netto za godzinę 21,05 zł Cena brutto za godzinę 21,05
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 19
Termin rozpoczęcia usługi 2020-07-23 Termin zakończenia usługi 2020-07-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-07-23
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy po zakończeniu usługi będę posiadali uporządkowaną wiedzę w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz praktyczne umiejętności z zakresu programowego przedmiotowego szkolenia. Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski. Szkolenie ma przygotować uczestników do wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych ADR podstawowy poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania uprawnień. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu wymagań dotyczących przewozów, zagrożeń i działań im zapobiegającym, środków bezpieczeństwa, ochrony środowiska, pierwszej pomocy, zakazów różnego rodzaju, oznakowania, środków ostrożności, ograniczeń, wymagań dotyczących pojazdów itp. Uczestnicy nabędą umiejętności podczas zajęć praktycznych m.in. z zakresu sposobów udzielania pierwszej pomocy, wezwania pomocy, gaszenia pożaru, postępowania w razie zaistnienia awarii lub wypadku, środków ochrony indywidualnej. Ponadto ukończenie szkolenia "Przewóz towarów niebezpiecznych ADR podstawowy" przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest wzrost samodzielności kursanta, samokształcenie się osoby uczestniczącej w szkoleniu, opanowanie umiejętności pozwalających generować pożądane efekty w relacjach interpersonalnych oraz rozwinięcie w toku uczenia się zdolności kształtowania własnego rozwoju, a także zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.


Drukuj do PDF