Kategorie usług
 
Menu

Design Thinking


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/26/10940/536261
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 583,00 zł
Cena netto za godzinę 140,00 zł Cena brutto za godzinę 172,20
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-05 Termin zakończenia usługi 2020-03-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-04
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Academy of Business sp. k.
Osoba do kontaktu Oktawia Kuruś Telefon +48 517 882 348
E-mail oktawia.kurus@pl.ey.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest osiągnięcie kompetencji menedżerskiej innowacyjności. Cel ten realizowany jest na poziomie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: • W obrębie wiedzy ten cel jest zrealizowany poprzez uzyskania wiedzy z zakresu pojęć dotyczących innowacyjności a także poprzez poznanie metodyki Design Thinking, metod jej wdrażania wewnątrz organizacji, a także narzędzi, które uczestnik będzie mógł potem wykorzystać w codziennej pracy. Uczestnicy poznają również kluczowe korzyści ze stosowania Design Thinking w różnego typu projektach na podstawie biznesowych studiów przypadków • W obrębie umiejętności ten cel jest realizowany poprzez nabycie umiejętności z zakresu analizowania istniejących procesów w organizacji oraz przepracowania fragmentu problemu / wyzwania z własnej organizacji w interdyscyplinarnym zespole z wykorzystaniem poznanych narzędzi, technik i metod Design Thinking. Dodatkowo uczestnicy będą mieć możliwość doświadczenia Design Thinking w praktyce poprzez symulację pełnego procesu projektowego na podstawowym poziomie w abstrakcyjnym temacie np. projektowanie kawiarni na Marsie (w myśl zasady Doing not Talking) • W obrębie postawy szkolenie motywuje uczestnika wychodzenia poza schematy postępowania, między innymi poprzez wykorzystanie poznanych wcześniej narzędzi, dzięki czemu uczestnik zdobędzie narzędzia do zwiększenia efektywności swojej firmy. Ponadto szkolenie pozwoli wzmocnić indywidualną pewność kreatywną oraz współpracę w procesach wspólnego generowania rozwiązań. Szkolenie pozwala na zdobycie następujących kompetencji managerskich: • Innowacyjność.
Drukuj do PDF