Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przewóz osób " Kierunek Kariera Zawodowa"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/26/11542/535967
Cena netto 1 299,90 zł Cena brutto 1 299,90 zł
Cena netto za godzinę 18,57 zł Cena brutto za godzinę 18,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-26 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-01
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Uzyskanie przedmiotowych uprawnień wpłynie na możliwość wykonywania zawodu kierowcy z zakresu kat. D1, D1+E, D, D+E.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Urząd Wojewódzki
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Violetta Grzanka Telefon +48 511-556-807
E-mail olkusz@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy po zakończeniu usługi będę posiadali uporządkowaną wiedzę w zakresie transportu drogowego osób Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją powołaną przez Urząd Wojewódzki. Szkolenie ma przygotować uczestników do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego w zakresie kat. D1, D1+E, D, D+E poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do zawodowego prowadzenia autobusu. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu racjonalnej jazdy z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania przepisów, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska. Uczestnicy nabędą umiejętności podczas zajęć praktycznych w ruchu drogowym. Ponadto ukończenie szkolenia kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przewóz osób przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli wiedzy pozwalającej na podejście do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Wojewódzki. Ponadto kolejną uzyskaną kompetencją społeczną po ukończeniu przedmiotowego szkolenia jest wzrost możliwości samodzielnego wykonywania zleceń przez osobę uczestniczącą w szkoleniu poprzez przygotowanie do możliwości zawodowego prowadzenia autobusu/autokaru.


Drukuj do PDF