Kategorie usług
 
Menu

Środki trwałe – Specjalista ds. majątku trwałego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/25/5453/535654
Cena netto 1 272,00 zł Cena brutto 1 272,00 zł
Cena netto za godzinę 53,00 zł Cena brutto za godzinę 53,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-20 Termin zakończenia usługi 2020-05-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-25 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-15
Maksymalna liczba uczestników 22
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Polbi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Karol Nowicki Telefon +48 22 629 13 88
E-mail karol@polbi.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie dotyczące środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ma za zadanie zapoznać uczestników warsztatów z zasadami postępowania i obowiązkami księgowymi i podatkowymi zawiązanymi z nabyciem lub wytworzeniem oraz wykorzystywaniem środków trwałych do działalności gospodarczej. Kurs - Specjalista do spraw majątku trwałego to także prezentacja przepisów prawnych regulujących ewidencję, amortyzację, umorzenia i zbywanie środków trwałych. Podczas zajęć dla przyszłych specjalistów do spraw środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzący szkolenie przekaże słuchaczom praktyczne umiejętności prawidłowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w rozliczeniach podatkowych. Warsztaty to doskonała okazja zdobycia przez uczestników zajęć wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych z ewidencją majątku trwałego amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ich inwentaryzacją i rozliczaniem różnice poinwentaryzacyjnych.
Drukuj do PDF