Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona Kat C


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/21/10244/534359
Cena netto 2 350,00 zł Cena brutto 2 350,00 zł
Cena netto za godzinę 16,79 zł Cena brutto za godzinę 16,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-11 Termin zakończenia usługi 2020-06-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-08
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Prawo jazdy kat. C+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
ATC S.C. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel, Kaczmarek
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
Osoba do kontaktu Violetta Ciesielska Telefon 61 665 88 35
E-mail v.ciesielska@atcgrupa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zdania egzaminu przed komisją z Urzędu Wojewódzkiego. Na potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, które jest niezbędna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w zakresie przewozu rzeczy.
Drukuj do PDF