Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona w zakresie kat. D,D1,DE,D1E wraz z egzaminem państwowym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/21/24237/534280
Cena netto 1 000,00 zł Cena brutto 1 000,00 zł
Cena netto za godzinę 28,57 zł Cena brutto za godzinę 28,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-05-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-02
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie kat. C1,C,C1E,CE oraz D1,D,D1,D1E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
WOJEWODA PODKARPACKI wydaje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WOJEWODA PODKARPACKI
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
WOJEWODA PODKARPACKI
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA S.C. "AUTO" ZYGMUNT GUL ,JANUSZ KSIĄŻEK
Osoba do kontaktu ZYGMUNT GUL Telefon 533 562 333
E-mail oskautokolbuszowa@tlen.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podniesienie kwalifikacji poprzez uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej - wpis do prawa jazdy kod 95
Drukuj do PDF