Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C,C+E,C1,C1+E


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/20/17102/533958
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 200,00 zł
Cena netto za godzinę 22,86 zł Cena brutto za godzinę 22,86
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-07 Termin zakończenia usługi 2020-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-21 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-07
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kwalifikacja wstępna kat. C,C+E,C1,C+E1,D,D+E,D1,D1+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Prywatna Szkoła Kierowców " Jan Wasilewski"
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wojewoda Podlaski
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Prywatna Szkoła Kierowców " Jan Wasilewski'
Osoba do kontaktu Ewa Borkowska Telefon 87 5663813
E-mail janwasilewski@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia transportu drogowego w zakresie przewozu towarów oraz przygotowanie uczestnika do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień kierowcy zawodowego.
Drukuj do PDF