Kategorie usług
 
Menu

WYMAGANIA DYREKTYWY MASZYNOWEJ 2006/42/WE Z ROZWINIĘCIEM OCENY RYZYKA MASZYN


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/20/9065/533712
Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł
Cena netto za godzinę 165,00 zł Cena brutto za godzinę 202,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-25 Termin zakończenia usługi 2020-02-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-20 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-24
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Osoba do kontaktu Paweł Piwowarczyk Telefon 12 345 47 45
E-mail biuro@certios.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego nadawania oznaczenia CE na maszyny lub uzupełnienie wiedzy osób pracujących w działach projektowych, utrzymania ruchu, bhp przez przekazanie informacji dotyczących wymagań prawnych dla maszyn, a także tendencji panujących w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań prawnych dotyczących maszyn, - umie samodzielnie opracować dokumentację dla maszyn, potrafi przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa maszyny oraz posiada podstawowe umiejętności niezbędne do dostosowania maszyny do przepisów prawa, - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z produkcją maszyn (rozbieżne oczekiwania różnych stron zainteresowanych uczestniczących w produkcji maszyny).
Drukuj do PDF