Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników- intensywny trening rozwojowy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/19/6568/533016
Cena netto 1 350,00 zł Cena brutto 1 350,00 zł
Cena netto za godzinę 84,38 zł Cena brutto za godzinę 84,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-25 Termin zakończenia usługi 2020-03-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-20
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Grupa Szkoleniowa SOLBERG Marzena Mrukwa
Osoba do kontaktu Marzena Mrukwa Telefon +48 33 300 31 45
E-mail biuro@solberg-szkolenia.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem usługi w rok po zakończonym szkoleniu jest wzrost konkurencyjności pracodawcy poprzez poprawę skuteczności zarządzania i motywowania zespołów pracowniczych przez kierowników. Cel zostanie osiągnięty jeżeli nastąpi zmniejszenie o 5% rotacji wśród pracowników
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierowniczych i menedżerskich lub uzupełnienie wiedzy osób, które już takie funkcje sprawują poprzez przekazanie informacji dotyczących zasad i umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie pozwoli na: - uporządkowanie wiedzy z zakresu motywowania, delegowania zadań i wyznaczania celów - zdobycie umiejętności samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej - nadrobienie braków i zdobycie wiedzy na temat zarządzania zespołem - usprawnienie pracy własnej i całego zespołu - wypracowanie własnego stylu kierowania zespołem - umiejętny dobór strategii motywacji do człowieka, zadania i funkcji, - unikanie najczęściej popełnianych błędów managerskich - wzmocnienie skuteczności w przekazywaniu konstruktywnej informacji zwrotnej pracownikom
Drukuj do PDF