Kategorie usług
 
Menu

Radzenie sobie ze stresem i emocjami, komunikacja interpersonalna- Efektywność osobista


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/19/6568/532976
Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł
Cena netto za godzinę 55,63 zł Cena brutto za godzinę 55,63
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-27 Termin zakończenia usługi 2020-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-26
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Grupa Szkoleniowa SOLBERG Marzena Mrukwa
Osoba do kontaktu Marzena Mrukwa Telefon +48 33 300 31 45
E-mail biuro@solberg-szkolenia.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Poprawienie efektywności osobistej w zakresie radzenia sobie ze stresem, komunikacji interpersonalnej oraz radzenia dobie z emocjami w miesiąc po zakończeniu szkolenia.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy osób na każdym stanowisku poprzez przekazanie informacji dotyczących zwiększenia efektywności osobistej. Po szkoleniu uczestnik - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz radzenia sobie ze stresem - potrafi nawiązywać pozytywne relacje w pracy zawodowej i życiu osobistym, potrafi kontrolować emocje, potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, umie asertywnie reagować - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie efektywności osobistej, komunikacji interpersonalnej i budowania relacji oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Drukuj do PDF