Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie finansami w mikroprzedsiębiorstwie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/18/45017/532807
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 218,75 zł Cena brutto za godzinę 218,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-25 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-19 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-24
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CAZUS Katarzyna Filak
Osoba do kontaktu Katarzyna Barbara Filak Telefon 502759749
E-mail biuro.cazus@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest osiągnięcie wzrostu przychodów przedsiębiorstwa o 15% w stosunku do roku 2019 w przeciągu 24 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest wsparcie podnoszenia kompetencji osób zarządzających mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Szkolenie kształtuje kompetencje w zakresie zarządzania finansami. Po ukończonym szkoleniu uczestnik ma uporządkowaną wiedzę w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, zna podstawowe pojęcia z zakresu księgowości i finansów. Potrafi przełożyć podejmowane decyzje na konkretne wyniki finansowe, zna i przestrzega obowiązujące przepisy prawa. Ma świadomość profesjonalizmu w kontaktach interpersonalnych
Drukuj do PDF