Kategorie usług
 
Menu

Badanie mikroklimatu w środowisku pracy wg PN-EN ISO 7730:2006, PN-EN ISO 7243:2018-01 (nowelizacja normy) i PN-EN ISO 11079:2008. Badanie oświetlenia elektrycznego


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/18/5572/532254
Cena netto 1 040,00 zł Cena brutto 1 279,20 zł
Cena netto za godzinę 65,00 zł Cena brutto za godzinę 79,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-13 Termin zakończenia usługi 2020-05-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-06
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Ekologia i rolnictwo
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa E. Tarnas - Szwed Sp. j.
Osoba do kontaktu Dział Realizacji Szkoleń CE2 Telefon +48 81 4420601
E-mail szkolenia@ce2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Na szkoleniu uczestnik w przystępny sposób pozna metody szacowania tempa metabolizmu i izolacyjności cieplnej odzieży, wymagane przepisami prawa metody badań, wymagania norm dotyczące wyposażenia pomiarowego, przepisy prawa regulujące identyfikację środowisk termicznych i dopuszczalne wartości wskaźników mikroklimatu. Ponadto nabędzie umiejętność samokształcenia się, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.


Drukuj do PDF