Kategorie usług
 
Menu

SAMODZIELNE NADANIE OZNACZENIA CE NA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - DYREKTYWA LVD 2014/35/UE, DYREKTYWA EMC 2014/30/UE i DYREKTYWA RoHS 2 2011/65/UE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/17/9065/532019
Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł
Cena netto za godzinę 165,00 zł Cena brutto za godzinę 202,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2020-04-22 Termin zakończenia usługi 2020-04-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-17 Termin zakończenia rekrutacji 2020-04-21
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Paweł Piwowarczyk CERTIOS
Osoba do kontaktu Paweł Piwowarczyk Telefon 12 345 47 45
E-mail biuro@certios.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego nadawania oznaczenia CE na urządzenia elektryczne lub uzupełnienie wiedzy osób pracujących w działach projektowych, administracyjnych przez przekazanie informacji dotyczących wymagań prawnych dla urządzeń elektrycznych, a także tendencji panujących w Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wymagań prawnych dotyczących sprzętu elektrycznego, - umiesamodzielnie opracować dokumentację techniczną, potrafi przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa oraz posiada podstawowe umiejętności niezbędne do dostosowania urządzeń elektrycznych do przepisów prawa, - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z produkcją sprzętu elektrycznego
Drukuj do PDF