Kategorie usług
 
Menu

Warsztaty praktyczne dla początkujących w zakresie optymalizacji istniejących modeli biznesowych zgodnie z metodologią Customer Development (poziom początkujący B)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/17/14095/531705
Cena netto 6 000,00 zł Cena brutto 7 380,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 369,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-05-25 Termin zakończenia usługi 2020-06-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-03-02 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-25
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu METENI CONSULTING Sp. z o.o. sp. k.
Osoba do kontaktu Bartłomiej Śliwiński Telefon 604413570
E-mail biuro@meteni.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do aktywnego (inicjowanie zmian w modelach biznesowych) udziału w procesie modyfikowania istniejących produktów / usług lub tworzenia nowych produktów / usług w ramach wewnętrznych zespołów projektowych przedsiębiorstw. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - Wiedza: ma niezbędną wiedzę teoretyczną (zgodną z metodologią Customer Development) co do rodzaju, sposobu oddziaływania oraz siły powiązań poszczególnych elementów składowych modeli biznesowych (np. wpływ sposobu dotarci do klientów na koszty działalności) pod katem efektywności biznesowej (wpływ na przychody, koszty, zyski oraz ich dynamikę w czasie) niezbędną do identyfikacji obszarów optymalizacji - Umiejętności: umie samodzielnie wykorzystać wybrane narzędzia i techniki analizy przedsiębiorstw do zidentyfikowania i opisania prostych modyfikacji istniejącego modelu biznesowy swojego przedsiębiorstwa. - Kompetencje społeczne: gotowy do działania w ramach zespołów projektowych zgodnie z wytycznymi metodologii Customer Developmnet, traktowanymi jako dobre praktyki i zasady postępowania, gwarantujące osiąganie najlepszego stosunku nakładów finansowych do ryzyka biznesowego w procesie optymalizacji aktualnych modeli biznesowych przedsiębiorstwa.


Drukuj do PDF