Kategorie usług
 
Menu

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Praktyczne narzędzia pracy.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/17/8353/531535
Cena netto 3 490,00 zł Cena brutto 4 292,70 zł
Cena netto za godzinę 96,94 zł Cena brutto za godzinę 119,24
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2020-06-08 Termin zakończenia usługi 2020-06-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-18 Termin zakończenia rekrutacji 2020-06-03
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BDO SOLUTIONS Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Magdyj Telefon 32 661 06 08
E-mail anna.magdyj@bdo.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowym celem naszego kursu jest: praktyczne przybliżenie Uczestnikom treści zawartych w obowiązujących MSR/MSSF oraz interpretacjach SKI (SIC) oraz KIMSF (IFRIC), pokazanie Uczestnikom konsekwencji planowanych lub już opublikowanych zmian w MSR/MSSF, zdobycie przez Uczestników umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce, ułatwienie przygotowania spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSR/MSSF. Od lat BDO specjalizuje się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki zastosowania MSR/MSSF opierają się na zdobytym przez nas doświadczeniu w pracy z dużą (co roku ok. 30 podmiotów) i bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych, w których standardy te zostały już zastosowane. Wykładowcy prowadzący kurs są praktykami, którzy na co dzień spotykają się z omawianymi zagadnieniami. Materiał kursu jest prezentowany w formie autorskiego wykładu popartego przykładami praktycznymi ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz ćwiczeniami z oczekiwaną dużą interakcją ze strony Uczestników. Wiele miejsca w trakcie kursu poświęcimy wykorzystaniu MSR/MSSF w polskich warunkach - czyli jak zrozumieć, zinterpretować i zastosować wspomniane standardy rachunkowości w praktyce. Ponadto, szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR/MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Przykłady praktyczne zaprezentowane podczas zajęć pozwolą Uczestnikom również usystematyzować i uzupełnić wiedzę z zakresu MSR/MSSF. Ćwiczenia będą miały formę testów, zadań poświęconych poszczególnym MSR/MSSF, jak również ,,case studies". W trakcie całego kursu Uczestnicy będą mogli skonfrontować omawiane zagadnienia, w tym zakres wymaganych ujawnień, z przykładowym wzorcowym sprawozdaniem finansowym wg MSR/MSSF opracowanym przez ekspertów BDO. Celem szkolenia w zakresie kompetencji społecznych jest wzbudzenie świadomości w uczestnikach konieczności stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dbania o przestrzeganie obowiązujących zasad i norm oraz o ponoszeniu odpowiedzialności za efekty swojej pracy w kontekście społecznym.


Drukuj do PDF