Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza potrzeb rozwojowych, Małe przedsiębiorstwo


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/16/12476/531440
Cena netto 3 200,00 zł Cena brutto 3 936,00 zł
Cena netto za godzinę 160,00 zł Cena brutto za godzinę 196,80
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-27 Termin zakończenia usługi 2020-02-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-28
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lukomades Tomasz Nowicki
Osoba do kontaktu Alina Grodzicka Telefon 607609673
E-mail alina.grodzicka@gmail.com
Cel usługi
Cel biznesowy
S (specific) – szczegółowe opracowanie, określenie potencjału małego przedsiębiorstwa, którego głównym celem jest zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa o 5% w skali roku – do końca 2020 roku ( 31 grudzień 2020 roku) . M (measurable) – działania opracowane w wyniku zdiagnozowania potrzeb rozwojowych mikro przedsiębiorstwa pozwolą na zniwelowanie o około 45% luk kompetencyjnych kadry kierowniczej, co jednocześnie pozwoli na wzrost efektywności pracy w przedsiębiorstwie o około 20% w okresie 12 miesięcy od zakończenia wdrażania zaleceń Diagnozy Potrzeb Rozwojowych Małego Przedsiębiorstwa – niewątpliwie wpłynie to na wzrost konkurencyjności, podwyższenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku. R (realistic) – realistyczny: wyznaczony cel biznesowy jest ambitny ale skonstruowany wraz z kadrą kierowniczą (na podstawie wywiadu, ankiet) tak aby był w pełni osiągalny przez przedsiębiorstwo . Uczestnik przeznaczony do objęcia działaniami rozwojowymi zna i akceptuje strategię przedsiębiorstwa, jednocześnie skupiając się także na indywidualnych celach rozwojowych. T (time relation) – terminowy: działania przewidziane do realizacji objęte w analizie potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa zostaną zrealizowane w terminie od daty zakończenia szkolenia do końca 2020 roku ( 31.12.2020 roku) .
Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym usługi doradczej jest podniesienie poziomu wiedzy oraz zdobycie nowych kompetencji przez przedsiębiorców , osób należących do kadry kierowniczej. Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa wykonywana przez eksperta zewnętrznego z aktywnym udziałem kadry kierowniczej przedsiębiorstwa . Przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych małego przedsiębiorstwa w 4 kluczowych obszarach : -Perspektywa finansowa -Strategia przedsiębiorstwa -Procesów wewnętrznych i kompetencji -Rozwoju i nauki . Po ukończonym doradztwie przedsiębiorstwo uzyska analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa opartą na analizie kompetencji kadry kierowniczej, zdefiniowaniu działań służących osiągnięciu celów rozwojowych przedsiębiorstwa, ocenę głównych wyzwań i problemów, zdefiniowanie oraz przeanalizowanie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, kadry kierowniczej oraz szans i zagrożeń, analizę najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa. Uczestnik po ukończonym doradztwie będzie posiadał niezbędną wiedzę na temat pozycji rynkowej, przewadze konkurencyjnej oraz barierach rozwojowych małego przedsiębiorstwa. Uczestnik po ukończonym doradztwie będzie potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację z pracownikami, przełożonymi, managerem oraz właścicielem, w szczególności z klientem . Będzie posiadał podstawowe umiejętności pozwalające na wykorzystanie poszczególnych technik, funkcji związanych z wykorzystaniem obszarów stanowiących potencjał dla przedsiębiorstwa. Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozwijania kompetencji, rozumiał znaczenie komunikacji oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF