Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat.B+E, opłata za badania oraz za pierwsze egzaminy państwowe


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/14017/531320
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 96,00 zł Cena brutto za godzinę 96,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-05-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-13
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje PJ kat. B+E.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 695555
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik po ukończeniu szkolenia powinien: - posiadać wiedzę na temat prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, - posiadać umiejętności prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, - w zakresie kompetencji rozwinie umiejętność do dalszego rozwoju, samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej, umiejętność organizacji czasu pracy i współpracy w zespole, będzie potrafił przewidywać większość skutków podejmowanych działań, będzie świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


Drukuj do PDF