Kategorie usług
 
Menu

Kurs przygotowujący do egzaminu do posiadania broni obiektowej dla Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej (KPOF)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/38834/531313
Cena netto 2 025,00 zł Cena brutto 2 025,00 zł
Cena netto za godzinę 101,25 zł Cena brutto za godzinę 101,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 20
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-19 Termin zakończenia usługi 2020-02-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-19
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu bikart ROBERT RAJCZYK
Osoba do kontaktu Robert Rajczyk Telefon +48602332716
E-mail bikart@op.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Usługa szkoleniowa ma na celu nabycie oraz wzrost umiejętności i kompetencji społecznych usługobiorcy. Przygotowuje absolwentów Szkolenie przygotowuje do pozytywnego zaliczenia egzaminu umożliwiającego posiadanie broni obiektowej, co w przyszłości pozwoli kursantom na podjęcie lepiej płatnej pracy.
Cel edukacyjny
Usługa szkoleniowa ma na celu nabycie oraz wzrost umiejętności i kompetencji społecznych usługobiorcy. Przygotowuje absolwentów szkolenia do pozytywnego zaliczenia egzaminu umożliwiającego posiadanie broni obiektowej.
Drukuj do PDF