Kategorie usług
 
Menu

Firmy rodzinne w Europie – wybrane problemy sukcesji


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2020/02/14/7078/531303
Cena netto 0,00 zł Cena brutto 0,00 zł
Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 3
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-12 Termin zakończenia usługi 2020-03-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2020-02-14 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-11
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Osoba do kontaktu Łukasz Kielan Telefon +48 42 630 36 67
E-mail l.kielan@frp.lodz.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zapoznanie uczestników z głównymi problemami występującymi w trakcie procesu sukcesji w przedsiębiorstwie rodzinnym oraz wskazanie rozwiązań wspierających przekazanie władzy i własności w ręce następnego pokolenia.


Drukuj do PDF